Varhaiskasvatussuunnitelma

Kaikissa Norlandia Päiväkodeissa toimitaan pienryhmäpedagogiikkaa käyttäen, jotta lasten osallisuus ja yksilöllinen kohtaaminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Meille on tärkeää, että lapsi saa itse tutkia, kokeilla ja ihmetellä.

Varhaiskasvatussuunnitelmamme

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016), paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Norlandia Päiväkodeille on laadittu oma paikallinen Norlandia Päiväkodit varhaiskasvatussuunnitelma, joka määrittelee, ohjaa ja tukee yrityksen varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävää varhaiskasvatuksen suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämistyötä valtakunnallisten määräysten mukaisesti. Norlandia Päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Se tuo esiin valtakunnallisten määräysten lisäksi Norlandia Päiväkotien varhaiskasvatuksen painotuksia. Suunnitelmaa noudatetaan kaikissa yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä toimivissa päiväkodeissamme. Ostopalveluna järjestettävässä varhaiskasvatuksessamme noudatetaan joko Norlandia Päiväkotien tai toimintakunnan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikille lapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Meille Norlandia Päiväkotien kasvattajille on tärkeää, että toimimme lasten ja perheiden kanssa yksilöllisesti ja sensitiivisesti. Huomioimme lasten yksilölliset tarpeet ja suunnittelemme toimintaa lasten osallisuus huomioiden. Vastaamme aivan pienimipienkin lasten aloitteisiin ja havainnoimme tarkasti lasten leikkejä ja toimintaa. Tärkeää on, että kaikilla lapsilla on turvallinen olo ja että he kokevat olevansa tärkeitä kavereita ja oman ryhmänsä jäseniä. Lasten sitoutuminen ja kiinnostus leikkiin ja toimintoihin on meille tärkeää.

Norlandia Päiväkotien kasvattaja keskittyy positiiviseen pedagogiikkaan kasvattaen ja opettaen lasta korostamalla lapsen onnistumisia ja vahvuuksia. Positiivisuuteen keskittymällä lapsen käsitys itsestään innokkaana ja taitavana oppijana lisääntyy. Pienetkin onnistumiset tuntuvat tärkeiltä, kun niille yhdessä nostetaan peukkuja ja iloitaan.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Vahvistamme lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja. Käytämme päiväkodeissamme tieto- ja viestintätekniikkaa oppisen tukena. Muodostamme lapselle kuvaa omaan elämäänsä osallistuvana ja vaikuttavana yksilönä. Kuuntelemme lasten mielipiteitä ja huolehdimme, että kaikki saavat kokemuksen omaan ryhmäänsä kuulumisesta. Harjoittelemme yhdessä kaunista vuorovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. Pikkuhiljaa opettelemme huolehtimaan myös omista tavaroistamme ja arjen puuhista turvallisen aikuisen avustaessa lähellä.

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet – kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn – kuuluvat eri muodoissaan kaikkien päiväkotiemme arkeen.

Omasta päiväkodistasi voit pyytää luettavaksi koko varhaiskasvatussuunnitelmamme.